O NAS

Prowadzimy gospodarstwo w oparciu o dawne metody upraw, nie stosujemy                  sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Zwierzęta żywione są stworzonymi przez nas paszami. Dbamy o zachowanie bioróżnorodności.